Банер
Начало ОП, стартирани преди 15.04.2016 г. ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП 9052962 - „Доставка на течни горива за автомобилите на Национален център по трансфузионна хематология
9052962 - „Доставка на течни горива за автомобилите на Национален център по трансфузионна хематология

НЦТХ обявява обществена поръчка с предмет  „Периодични доставки на течни горива за автомобилите на НЦТХ, чрез периодична покупка (периодично зареждане) от търговски обекти (бензиностанции), чрез карти за безналично разплащане за срок от 2 две години, считано от датата на сключване на договор или до достигане на 66 000 лв. без ДДС ” 


No     Име на докумената
Дата на публикуване
1    14.04.2016 г.
2    14.04.2016 г.
3    28.04.2016 г.
4    06.06.2016 г.
5    06.06.2016 г.
6    06.06.2016 г.