Банер
Начало ОП, стартирани преди 15.04.2016 г. ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП 9052214 - Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на НЦТХ
9052214 - Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на НЦТХ

НЦТХ обявява обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на НЦТХ за период от една година, считано от датата на сключване на договор".

 

No     Име на докумената
Дата на публикуване 
1    07.04.2016 г.
2    07.04.2016 г.
3    07.04.2016 г.
4

 

Подписите на комисията и директора на НЦТХ са заличени на основание чл.2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с чл.22б, ал.3 от ЗОП.

 22.04.2016 г.
5

 05.05.2016 г.