Банер
Начало ОП, стартирани преди 15.04.2016 г. ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП 9050532 - Периодични доставки на консумативи за копирни и печатащи устройства (касети с тонери, мастилници, мастилени ленти и др.) за нуждите на НЦТХза период от една година
9050532 - Периодични доставки на консумативи за копирни и печатащи устройства (касети с тонери, мастилници, мастилени ленти и др.) за нуждите на НЦТХза период от една година

Националният център по трансфузионна хематология обявява обществена поръчка възлагана, чрез публикуване на публична покана с предмет „Периодични доставки на консумативи за копирни и печатащи устройства (касети с тонери, мастилници, мастилени ленти и др.) за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология за период от една година, считано от сключване на договор”.

В предмета на обществената поръчка са включени 56 номенклатурни единици, съдържащи различни по вид, количество и технически параметри и характеристики консумативи за копирни и печатащи устройства: касети с тонер, мастилници, мастилени ленти за копирни и печатащи устройства, ленти за матрични принтери и други консумативи, които са директен консуматив за печат за различни копирни и печатащи устройства, подробно посочени в техническата и количествена спецификация.

Задължително е съвкупното офериране на всички включени в предмета на обществената поръчка консумативи при спазване на посочените задължителни изисквания. Доставката включва транспорта и разтоварните дейности до склада на НЦТХ, които са от и за сметка на изпълнителя.

 

No     Име на докумената
Дата на публикуване
1  18.02.2016 г.
2    18.02.2016 г.
3    23.02.2016.г.
4    09.03.2016 г.
5    30.03.2016 г.