Банер
Начало ОП, стартирани преди 15.04.2016 г. ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП 9050410-Периодични доставки за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология на канцеларски материали, офис принадлежности и типови бланки групирани в две обособени позиции
9050410-Периодични доставки за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология на канцеларски материали, офис принадлежности и типови бланки групирани в две обособени позиции

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология на канцеларски материали, офис принадлежности и типови бланки групирани в  две обособени позиции, както следва: обособена позиция № І „Хартия за принтери, папки, други хартиени артикули и типови бланки и кламери” и обособена позиция № ІІ „Други канцеларски материали и офис принадлежности”. Публикувана с IDN 9050410 / 15.02.2016г.