Банер
Начало ОП, стартирани преди 15.04.2016 г. ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП 9048659 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на НЦТХ
9048659 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) обявява обшествена поръчка с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на НЦТХ"


No     Име на докумената
Дата на публикуване
1    08.12.2015 г.
2    08.12.2015 г.
3    17.12.2015 г.
4  18.01.2016 г.