Банер
Начало Събития Новини За нуждата от кръв за високоспециализираните медицински дейности в страната
За нуждата от кръв за високоспециализираните медицински дейности в страната

Познатата фраза „Дари кръв спаси живот“ за мнозина е  клише. Хората не осъзнават колко важно е кръводаряването, докато някой близък или самите те не изпаднат в беда и не са пряко нуждаещи се от кръвопреливания. Чрез медиите до нас достигат призиви и информации за различни донорски събития,... за трансплантации на органи. Тези високоспециализираните медицински дейности не биха могли да се извършват ако не са осигурени необходимите количества безопасни, ефективни и ефикасни кръвни съставки. Те няма как да се създадат изкуствено. Получават се от дарена кръв. Те са животоспасяващи и решаващи при операции и други  медицински интервенции. В страната ни има 282 трансфузионно зависими пациенти, които се нуждаят от кръвопреливане на всеки три седмици.

Прекланяме се пред уменията на лекарите и медицинските екипи, които ги извършват. Отдаваме уважение и почит към близките на починали, които дават съгласие за даряването на на органи, това дава шанс за животът на други. Без кръводарителите и дарената от тях кръв 

високоспециализирана и животоспасяваща хирургия дори не може да започне!

Ето няколко примера какви и колко кръвни съставки за необходими като базисни наличности за няколко жизненоважни операции:

Костно мозъчна трансплантация може да започне ако е осигурена с 5 -10  единици еритроцитен концентрат (1 еритроцитен концентрат се получава при специална преработака на  сака с  дарена кръв от един кръводарители и  е около 300 мл.),  5 -10 единици тромбоцитен концентрат, получен чрез афереза (1 единица тромбоцитен концентрат се получава  от 1 дарител и е около 200 мл.)

Чернодробната трансплантация трябва да бъде осигурена с  3 - 5 и повече единици еритроцитен концентрат,  30 - 40 единици прясно замразена плазма (1 единица прясно замразена плазма се получава при  специалната обработка на сак с дарената кръв от един кръводарител и е около 220 мл), 15 - 20 единици тромбоцитен концентрат.

За присаждане на изкуствено сърце са необходими 5 единици еритроцитен концентрат, 10 – 15  единици прясно замразена плазма, 10 -12 единици тромбоцитен концентрат от кръвната група на пациента.

Трансфузионната терапия при лечението на пациенти с нарушения в съсирването на кръвта - болест на Мошкович, продължава повече от две седмици и за нея са необходими поне 2 литра плазма на ден или 120- 150 сака ПЗП.

За повечето сърдечни операции са необходими 3 - 5 единици еритроцитен концентрат, 3 - 5 единици прясно замразена плазма, 3 - 5 единици тромбоцитен концентрат.... И това са само първоначалните  количества...

Вие, скъпи читатели, знайте и помнете, че, това което в учебниците по медицина е отбелязано като единица концентрат е  Дарената кръв от теб, мен, съпругът ти, приятелката ти и изобщо всички здрави хора, които да включват в доброволните кръводарителски акции. 

И не забравяйте, че дарената от един човек кръв може да помогне на трима различни пацинети.

БлагоДаря.

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo