Банер
Начало Събития Новини Резултати от проверка на Министерство на Здравеопазването по повод излъчен репортаж на БТВ
Резултати от проверка на Министерство на Здравеопазването по повод излъчен репортаж на БТВ

На 26.08.2013 г., в централния новинарския блок на БТВ беше излъчен репортаж, в който се твърди, че лице с установена диагноза Хепатит Б е дарявало редовно кръв в различни части на страната и никой не го е информирал за заболяването му.

Освен това, некоректно и без всякакви доказателства се намеква, че вероятно кръвта се използва за преливане на нуждаещи се пациенти. Местата на даряване, които се споменават са Бургас, РЦТХ-Варна и НЦТХ – София (в РЦТХ- Плевен се изясни, че лицето само е спряло даряването, т.е. не е дарило кръв там).

 
       В тази връзка, Министерство на здравеопазването разпореди проверка в Националния център по трансфузионна хематология /НЦТХ/ и информира Дирекция „Контрол на трансфузионната система“ към Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/. Двете институции извършиха инспекция по наличната документация за кръводаряването в НЦТХ- София. На 09.05.2013 г.  Христо, който е на 23 години, доброволно е дарил кръв в НЦТХ-София, като в декларацията си не е съобщил за минали заболявания. Отбелязал е само предишно кръводаряване в Бургас през 2012 г., както и името на личния си лекар в Червен бряг. Твърденията за кръводаряване в РЦТХ-Варна не се потвърдиха. 

      Резултатът от справката за пет години назад /по имена на дарителя и кръвна група за записани дарявания на кръв от него в регистрите, водени в центровете по трансфузионна хематология/ показа, че има още едно кръводаряване през месец юли 2012 г. в Отделението по трансфузионна хематология към „МБАЛ-Бургас“ АД, а изследванията за трансмисивни заболявания са извършени в РЦТХ- Стара Загора. Справка от Центъра по хематология в Стара Загора сочи, че е била налице друга причина ( не хепатит Б) за унищожаване на дарената единица кръв. От приложената документация става ясно, че дарената от Христо на 20.07.2012 г. единица кръв е била отстранена и предложена за брак, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата № 8/2007 г. за условията за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки. Унищожена е с Разрешение № РД 07-167/11.10.2012 г. от МЗ. Проверката в базата данни, която Дирекция „Контрол на трансфузионната система“ към ИАЛ води за унищожените единици кръв потвърди, че има издадена министерска заповед за бракуване на кръвта. При спазване изискванията на Наредба № 21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, за случая е уведомен специализирания център в гр. Бургас. При сравняване на адреса на Христо от последното кръводаряване в НЦТХ– София и този, посочен в декларацията се установи, че адресът е различен от посочения в Бургас. По тази причина органите, които е трябвало да уведомят младия човек в изпълнение на Наредба № 21 за случая, не са успели да го издирят. 

       На 09.05.2013 г. Христо е дарил кръв за втори път - в НЦТХ – София. Изследванията отново са показали наличието на причини за унищожаване на единицата дарена кръв, във връзка с което самият Христо споделя в репортажа за констатирана положителна проба за хепатит Б. Това е наложило отстраняване на дарената единица кръв и предлагането й за бракуване. Съгласно чл. 6 и чл. 15 от Наредба № 21/2005 г. е уведомен личният лекар на дарителя чрез писмо с обратна разписка и е изпратено Бързо известие в РЗИ-Плевен.

      По информация от РЗИ-Плевен, избраният от Христо личен лекар е получил на 10.05.13 г. уведомително писмо от НЦТХ-София, че лицето е носител на хепатит Б а на 14.05.13 г. лично го е информирал и насочил за изследвания и хоспитализация. По собствено желание пациентът е приет за лечение в „МБАЛ-Св. Ив. Рилски“ ЕАД, назначена му е антивирусна терапия с протокол от НЗОК. Състоянието му се проследява от общопрактикуващия лекар.

         От гореизложеното става ясно, че дарената от Христо кръв е била диагностицирана като заразена с трансмисивна инфекция и унищожена съгласно разпоредбите на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и наредбите към него. И при двете кръводарявания са изпълнени изискванията на Наредба № 21/2005г. за уведомяване на диагностицирано инфекциозно заболяване. При адекватно посочени адрес и личен лекар, Христо е могъл да бъде информиран своевременно, че е налице заболяване и да започне веднага необходимото лечение.

        Документацията за резултатите от диагностиката на кръвта, съобщаването на резултатите и унищожаването на кръвта е на разположение в Центровете по трансфузионна хематология.
В заключение, проведеният от младежа „тест” за годността на трансфузионната система показва, че Центровете по трансфузионна хематология в страната извършват прецизна диагностика на дарената кръв, с унифицирани съвременни методи и реагенти, с високоотговорен специализиран персонал и може да се допусне даряване на кръв от вирусоносители (ако те са недобросъвестни или неинформирани), но не може да се допусне заразена кръв да излезе от центъра и да се прелее. По силата на действащата нормативна уредба подробните изследвания на единиците дарена кръв се извършват след даряването, а не преди това. Те предшестват преработката на кръвта за евентуалното й по-нататъшно преливане на нуждаещите се пациенти. Всяко действие по отношение на единицата кръв се документира прецизно под нейния номер, а сателитни проби от нея се оставят на продължително съхранение.

       Трансфузионната хематология е медицинската специалност, свързана с изключително подробни нормативни изисквания , които регламентират всяка „стъпка” от дейностите по вземането на кръвта, диагностиката, обработването, съхраняването и експедирането до преливането й на пациентите. В трансфузионната система работят малко медицински специалисти, но те са изключително съзнателни в своята високо отговорна работа и заслужават уважение и признателност за сигурността и качеството на кръвта, които осигуряват за кръводарители и пациенти.
 
       Министерство на здравеопазването счита, че излъчването на подобни „скандални” репортажи от водещи български медии не е от полза за изграждането на трайно позитивно отношение към кръводаряването и не помага за успешно преодоляване на ситуацията в България, свързана с постоянен недостиг на кръв и кръвни продукти.
      Министерство на здравеопазването напомня, че кръводаряването е хуманен, безвъзмезден акт на милосърдие и човешка солидарност към всеки, който страда от тежко заболяване или е пострадал при инцидент.
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo