Банер
Начало Събития Кампании Два нови автомобила и ново оборудване за НЦТХ
Два нови автомобила и ново оборудване за НЦТХ

С оглед изпълнение задълженията на ЦТХ за осигуряване на кръв и кръвни съставки, при спазване изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и Медицинския стандарт по Трансфузионна хематология, през настоящата 2014 година Министерство на здравеопазването осигури целево финансиране за капиталови инвестиции в системата. Екипът на Националният център по трансфузионна хематология инвестира получените средства за обновяване на автопарка с два нови лекотоварни автомобила за превоз на кръв. Закупени са и седем броя настолни компютри, седем броя монитори, 6 броя UPS и 2 бр. баркод скенер - терминали за работата с новата информационна система. В ход е процедура за доставка на замразител  за бързо замразяване на кръвна плазма с голям и среден работен капацитет, на специализирана центрофуга за промиване на еритроцити (подходяща за процедури на детекция на антитела, директен и индиректен Куумбс метод и тест за съвместимост), на лабораторни хладилници на 4оС, на силъри и стационарен стол за кръвовземане.

Отпуснатите финасови средства са целеви и са за изпълнение на планираната политика на Министерството за капиталови инвестиции в системата по трансфузионна хематология в страната в периода 2014 - 2018 година.

Двата автомобила и новото оборудване са необходими за изпълнение на основната ни дейност и са закупени след провеждане на открити процедури по Закона за обществените поръчки.

DSC00992-9

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo