Банер
Начало Събития Кампании Започна работа 54 национална конференция по трансфузионна хематология
Започна работа 54 национална конференция по трансфузионна хематология

На 12 и 13 юни в столицата се проведе 54-тата национална конференция по трансфузионна хематология. Във форума взеха участие специалисти от цялата страна – представители

на свързаните с Националния център по трансфузионна хематология регионални звена и отделения, както и на столичните болнични кръвни банки.

Официални гости на конференцията бяха г-жа Емилия Лолова - дирекция "Медицински дейности", д-р Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор и г-жа Виктория Стоилова - дирекция "Електронно здравеопазване" при Министерство на здравеопазването и д-р Надежда Тодоровска, заместник генерален директор на Български Червен кръст.

Научната програма на конференциятя засегна

редица теми, пряко свързани с професионалната проблематика, с новости в трансфузионната хематология, с организационни въпроси.

Експерти от Изпълнителната агенция по лекарствата запознаха участниците в конференцията със съвременни изисквания към системата за управление на качество на ЦТХ и ОТХ, произтичащи от анализирани резултатите от проведени проверки в страните членки по Програмата на Съвета на Европа BLOOD QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME за общите европейски стандарти за качеството на получената кръв и кръвни съставки, касаещи външни и вътрешни инспекции.

Доклад за управлението и контрола на хемотрансфузионния процес в клиниките – EU – Patient Blood Management Project и за въведените най-нови политики за оптимизиране на процесите за оптимално използване на кръвта беше следващ акцент в програмата на конференцията.

Беше огласен отчет за дейността на работещите в трансфузионната система през изминалата 2013 година по отношение на брой кръводарявания, на прелетите количества еритроцитен концентрат, прясно замразена плазма, тромбоцитен концентрат. Направеният сравнителен анализ на данните е за периода 2000 – 2013 година. Бяха анализирани данни и за кадровия потенциал на националната трансфузионна система. Трудът е изключително отговорен и изпълнен с рискове. Най-малкият пропуск или компромис с правилата може да се отрази на качеството на осигурената кръв и на обработката на кръвните продукти, да подложи на риск живота на кръводарителите и на пациентите…В същото време от професионална гледна точка специалността е интересна. Шестима млади колеги в момента специализират в ЦТХ, а това ни дава надежди, че ще продължат да работят в системата, въпреки непривлекателното заплащане. Средната възраст на работещите е 45 години, с тенденция за нарастване.

Представен бе постигнатия напредък по Проект BG 051PO001-6.2.10. Изградени са: структурираната база данни, съдържаща цялата информация относно донорите, дарената кръв и получените кръвни съставки; необходимите интерфейси за работа с данните; функционален регистър на донорите; функционален регистър на единиците; временната комуникационна свързаност между ЦТХ и ОТХ в страната на базата на съществуващата в структурите на интернет връзка. Проведени са шест обучения и са обучени 175 потребители и 8 администратори. Работата по проекта продължава, а крайният срок за изпълнението му е 30 септември 2014 г. Задачата на Националната информационна система по трансфузионна хематология е да свърже всички структури – звената за кръвовземане, регионалните центрове и болничните отделения по трансфузионна хематология в единна национална мрежа за пренос на информация. Възможността за постоянен бърз обмен на данни ще бъде изключително ценна придобивка за оптимизиране на качеството в нашата работа. От една страна, ще се знае с какви количества кръв и кръвни съставки разполагат центровете, а от друга – какви са количествата и качеството на кръвта, ползвани от болничните заведения, получавани ли са някакви странични реакции и усложнения при пациентите, налага ли се евентуално унищожаване на кръв поради проблеми с кръвните сакове или по други причини, и т.н. Тази информация ще позволява да се правят сериозни анализи за състоянието на системата, за да се вземат своевременно необходимите мерки. Освен това информационната система ще дава възможност за контрол на поведението и на здравословното състояние на кръводарителите – спазват ли правилата за честота на кръводаряванията и др.

Обобщено казано, информационната система ще съдържа национален регистър на донорите, регистър на реципиентите на кръв и регистър на кръвните продукти и важните опции са онлайн получаване, въвеждане и обработване на текущи данни.

Директорът на НЦТХ, д-р Маргарита Велкова, информира участниците в конференцията, че ръководството на Министерство на здравеопазването е одобрило сумата от 1 499 710 лв. за капиталови инвестиции в трансфузионната система през 2014г. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на необходимото оборудване, центрофуги, хладилници и 6 нови автомобила. Тези средства са в изпълнение от планираната инвестиционната политика на МЗ за системата в периода 2014-2018 г.

На втория ден от работа на конференцията бяше поставено началото на обсъждания за необходимите промени в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, свързани с въвеждането на информационната система и бяха представени промените в Медицинския стандарт по трансфузионна хематология и др.

Участниците във форума бяха информирани за възможностите за кандидатстване за финансиране и работа по проекти съобразени с акцентите на Третата многогодишна програма за здраве на Европейската комисия (2014-2020). Планираните действия и средства са съфинансирани от държавите членки на ЕС.

По повод 14 юни - Световен ден на кръводарителя на 13 юни от 11.00 часа в аулата на НЦТХ се проведе тържествена церемония, на която Български Червен кръст и Националният център по трансфузионна хематология връчиха награди на изявени кръводарители – „ветерани“ и младежи. Дадени бяха и колективни награди – първата е за ПГАВТ „ А.С.Попов” където от 2002 г. ежегодно се провеждат кампании за насърчаване на кръводаряването сред учениците навършили 18 годишна възраст. Втората колективна награда бе за творчески екип от Студио „Кипо” и Ideas lab, момчетата и момичетата са и доброволни кръводарители, и автори на кампанията за доброволното кръводаряване „БлагоДаря.” Тя стартира преди малко повече от година в столичен мол и вече превърна в национална.

 

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo