Банер
Начало За нас Отчети Планиране по чл.24 от ЗККК - медицински изделия по Наредба 5
Планиране по чл.24 от ЗККК - медицински изделия по Наредба 5

Публикуваме формуляри за Планиране на медицински изделия за вземане, диагностика и съхранение на дарена кръв по чл.24, ал.1, т.2,3 и 4 от ЗККК.

 

По чл.24, ал.1, т.4:


 

Обръщам внимание да се предлагат само позиции, които са включени в приложение към чл.3 на Наредба 5 от 31 януари 2005 г. за условията и реда за безвъзмездно предоставяне на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки (Обн. ДВ бр.13 от 8 февруари 2005 г, изм. ДВ бр. 37 от 8 май 2007г.).

Моля предложенията да бъдат направени на базата на анализ на изразходваните количества за предходната година и настоящата годинам до момента на изготвяне на преложението и да бъдат обвързани с очаквания брой дарявания за 2020 година в териториалния обхват на действие на съответното ЦТХ, както и с необходимостта всички ЦТХ да участват в опресняването на ДМР.

Медицински изделия извън включените в приложенията да се заявяват отделно с приложена обосновка.