Банер
Начало За нас Отчети Информация за реципиентите по чл.6, ал.2 от Наредба на МЗ N 29 от 19 юли 2004 г.
Информация за реципиентите по чл.6, ал.2 от Наредба на МЗ N 29 от 19 юли 2004 г.

Публикуваме актуализирани формуляри по чл.6, ал.2 от Наредба на МЗ  N 29 от 19 юли 2004 г.

 

Елекртонен формуляр (електроона таблица на Excel) съдържаща данните за реципиентите. Обхваща изцялоо информацията от трансфузионния лист. Подава се информацията, обхващаща периода между последната информация и датата на изготване на настоящата информация

 

Електронен формуляр "Трансфузионен лист".

За да може да бъде използван е задължително на компютъра да има инсталитан MS InfoPath 2003 или по-висока версия.

Файлът се разархивира в директория C:.  За попълване се използва файл Form1, като му се дава име, указващо периода, за който е информацията.

При първото попълване отворете файл Form16-15-5 и сменете названието на лечебното заведение. Формулярът се попълва максимално изчерпателно. информацията, подлежаща на стандартизиране се попълва чрез избор от падащо меню. Инфромация с възможни стойности ДА/НЕ се попълва с маркиране на чекбокс.

Формулярът дава възможност за многократна работа с данните. Чрез бутон "Insert item" може да се добави нов запис. Файлът може да съдържа неограничен брой записи.

В случаите когато за подаване на информация се използва електронен формуляр "Трансфузионен лист" не е нужно подаването на Приложение 2.


Архивър съдържа 2 файла -  Recipienti server и Recipienti. Файл "Recipienti server" се инсталира на сървър или файл сървър и съдържа цялата информация за реципиентите в ЛЗ. В поле "ЛЗ" по подразбиране трябва да се постваи названието на Съответното ЛЗ. Ако го няма в списъка или се нуждае от корекция можбе да бъде добавено / коригирано в "Главно меню", "Други", "Регистър на ЛЗ".

"Файл "Recipienti" е клиентски модул, инсталира се на локалните компютри, от които се въвежда информация и съдържа формуляр за попълване и форма "Трансфузионен лист" за отпечатване. Свързването към сървърния модул става със създаване на линк към таблиците на "Recipienti server".

Данните за НЦТХ се експортират в Excel след филтриране на дата на преливане за период (от дата до дата).

 
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo