Банер
Начало За нас Отчети Месечните отчети по чл.6, ал.4 от Наредба на МЗ N 29 от 19.07.2004 г.
Месечните отчети по чл.6, ал.4 от Наредба на МЗ N 29 от 19.07.2004 г.

Публикуваме актуализирани формуляри за месечните отчети по чл.6, ал.4 от Наредба на МЗ N29 от 19.07.2004 г.


Напомняме, че срокът за изготвяне и изпращане на отчета в съответния ЦТХ и НЦТХ е до 10 число на следващия месец.


За спестяване на неудобствата при обработката на отчетите и за избягване на недоразумения, моля при попълването на таблиците да се спазват следните условия:

  1. Таблиците да се попълват на компютър;
  2. Да се пише само това, което се изисква;
  3. Съдържанието да отговаря точно на условието;
  4. Да се пише точно на определеното за целта място;
  5. Да се попълват всички полета – непопълнените се приемат за „0” /нула/.
  6. Да се спазват мерните единици:
  • Литър – естествени (положителни) числа с 3 знака след десетичния знак;
  • Единица – естествени (положителни) цели числа;
  • Брой – естествени (положителни) цели числа.


Отчетът и текстуалният анализ да бъдат изпратени с придружително писмо, адресирано до доректора на НЦТХ!

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo