Банер
Начало За нас Структура
Структура на НЦТХ

 

РЪКОВОДСТВО

 

проф. д-р Фани Мартинова

Директор на НЦТХ Ръководител Блок по трансфузионна хематологияРъководител Административно-стопански блокБЛОК ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ


Лаборатория за осигуряване на качество и контрол на кръв и кръвни съставки


Сектор: „Контрол на кръв и лабилни кръвни съставки”


Отделение „Кръводаряване”


Сектор: „Организация на кръводаряването”

Сектор: Сектор„Подвижни екипи”

Сектор: „Стационарни екипи”

Сектор: „Аферезни процедури”


Отделение „Имунохематологична диагностика на дарена кръв и пациенти”


Сектор: „Имунохематологична диагностика на дарената кръв”

Сектор: „Имунохематологична диагностика на болни и бременни”


Отделение „Диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции”


Отделение „ПЕОДК”


Сектор: „Преработка на кръвта”

Сектор: „Дистрибуция на кръв и кръвни съставки за ОТХ”

 

Отделение „Експедиция на кръв и кръвни съставки”


Сектор: „Експедиция на кръв и кръвни съставки"

Сектор: „Депо на кръвни съставки”АДМИНИСТРАТИВНО-СТОЛАНСКИ БЛОК


Отдел „Административно-правен, финансов контрол, обществени поръчки и връзки с обществеността”


Отдел „Стопански”


Отдел „Бюджет и счетоводство”


Отдел „Санитарно хигиенен”


Отдел „Мониторинг и информационно осигуряване на трансфузионната система”


Отдел „Наука, научно-приложна дейност и обучение”


 

 

 

 

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo