Банер

доц. д-р Светла Бакалова

Началник лаборатория „Осигуряване на качество и контрол на кръв и кръвни съставки”


Висше медицинско образование - 1974 г.

Специалности – микробиология и трансфузионна хематология

Научна степен - кандидат на медицинските науки

Научно звание - старши научен сътрудник втора степен

Професионална подготовка – Германия, Египет, Финландия, Холандия, Франция

Преподавателска дейност - обучение на лекари специализиращи трансфузионна хематология, курсове на Европейско училище по трансфузионна медицина, курсове на TAIEX

Участие в международни проекти на СЗО, Пакт за Стабилност, Европейски съюз

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo