Банер
Начало За нас Файлове за сваляне НЦТХ Ценоразпис на извършваните в НЦТХ услуги

Цени на имунохематологичните изследвания на пациенти, извършвани в НЦТХ

 

 

№ по ред

Наименование

Стойност в лева

 

 

 

1.

Определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод и Rh (D) антиген

18.00

2.

Определяне на Rh фенотип /CcDEe/ и Kell антиген

35.00

3.

Скрининг за антиеритроцитни антитела (авто- и алоеритроантитела чрез аглутинационен, ензимен и индиректен аглутинационен тест)

50.00

4.

Скрининг за антиеритроцитни антитела (авто- и алоеритроантитела чрез аглутинационен, ензимен и индиректен ензимен тест) 

50,00

5.

Скрининг за антиеритроцитни антитела (авто- и алоеритроантитела чрез аглутинационен, ензимен и индиректен антиглобулинов тест) 

 

6.

Определяне имуноглобулиновата характеристика на фиксирани върху еритроцитите антитела (диференциран директен тест на Coombs с моноспецифични антиглобулинови серуми анти-IgG и анти-С)

25.00

7.

Тестове за съвместимост - за единица кръв

18.00

8.

Определяне специфичността на антиеритроцитните антитела и титър

32.00

9.

Определяне на титъра на имунни анти-А и анти-В антитела от клас IgG

25.00

10.

Изследване за наличие на анти-D антитела в имуноглобулини за имтравенозно приложение

50.00

11.

Изследване на наличие на анти-А и анти-В антитела в имуноглобулини за интравенозно приложение

50.00

12.

Венепункция

3.00

Изтегли актуализиран ценоразпис за 2017 г.

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo